AKCIA „HVIEZDNY NOVÝ ROK“ SA PRESÚVA

24.03.2021

Vážení zákazníci,

S poľutovaním Vám oznamujeme, že na základe vývoja epidémie ochorenia COVID-19 a opatrení, ktoré prijala vláda Slovenskej Republiky, ktorými zakázala prevádzku v herniach a kasínach a s ohľadom na aktuálny vývoj pandémie, neustále predlžovanie núdzového stavu, bez vyhliadky uvoľnenia týchto opatrení, ktoré dlhodobo znemožňujú konanie súťaže a tým pádom aj konanie spoločenskej akcie, na ktorej by prebehlo losovanie súťaže, sme donútení predčasne ukončiť súťaž o Mercedez-Benz triedy C alebo ročnú rentu vo výške 25.000€, ktorej finále sa malo konať 27.02.2021.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, z objektívnych dôvodov, ktoré bohužiaľ nevieme ovplyvniť, nie sme schopní garantovať, že by sa súťaž a GRAND FINÁLE mohli uskutočniť v blízkej dobe. Avšak, ako každý rok, veríme, že bude možné súťaž usporiadať v období november – december 2021 a ako náhradu sme pre Vás pripravili rovnako lákavú akciu, ktorá na Vás čaká po opätovnom otvorení prevádzok, jedinečná Jarná Kajotmánia plná zábavy a exkluzívnych výhier!

Pre bližšie informácie, kontaktujte manažéra svojej prevádzky.

Tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami!

Tím Kajot Intacto