PF 2017

18.12.2016

Dovoľte nám, aby sme vám poďakovali za spoluprácu a prejavenú dôveru v uplynulom roku a popriali vám pokojné a šťastné prežitie vianočných sviatkov.

Do nového roka 2017 vám prajeme veľa zdravia, šťastia a pracovných aj osobných úspechov.